CL-2000 มีส่วนร่วมในการก่อสร้างถนนในย่าน Stavropol

CL-1500 ก้าวเข้าสู่ Izhevsk และเริ่มภารกิจการทำงานของตัวเอง

AMP CL-1500 ตัวที่สามในโนโวซีบีสค์

ลูกค้าในคาซานติดตั้ง CL-1500 ตัวที่สาม